2000,- Kč
Zkušený lektor
Zásobník cviků
Certifikát o účasti
Funkční a zdravé
dolní končetiny
garant: Mgr. Roman Koubík
20.11.2021

Problematika zapojení svalů dolních končetin je problémem, se kterým se ve fitness setkáváme poměrně často i s ohledem na to, že představuje poměrně důležitou veličinu ve vztahu k zapojení hlavních svalových skupin u všech cviků. Tento seminář má být “osvětou” pro všechny trénující a trénované.

CO JE OBSAHEM

Náplní tohoto semináře je seznámení účastníků s komplexní problematikou dolních končetin. Podrobně bude rozebrána biomechanika jednotlivých segmentů dolní končetiny a vzájemná spolupráce těchto segmentů, která je nutná pro kvalitní funkční pohyb, a to nejen v silovém tréninku. Tyto vědomosti budou následně hned aplikovány prakticky jak v silových, tak i kompenzačních cvičeních. Zvláštní pozornost bude věnována také dřepu a jeho variacím.

Obsah semináře v bodech:

 • pokročilá biomechanika dolních končetin při statických i dynamických činnostech
 • nejčastější funkční a strukturální poruchy dolních končetin a jejich vliv (nejen) na trénink
 • technika základních pohybových vzorů důležitých pro trénink spodní poloviny těla
 • výhody a nevýhody tréninku končetin na strojích
 • “butt wink” a jeho komplexní rozbor

LEKTOREM DNE JE...

... Mgr. Roman Koubík, sportovní fyzioterapeut, absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se sám aktivně věnuje silovým sportům, výuce trenérů a fyzioterapetů a také publikační činnosti.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Seminář se svým pojetím a obsahem řadí do seminářů s odborným zaměřením. Je vhodný pro absolventy trenérských a instruktorských kurzů, pro aktivní trenéry, kteří znají anatomické základy a chápou propojení teoretické roviny s praktickou částí. Stejně tak je seminář vhodný i pro studenty vysokých škol se sportovním zaměřením. Vítáni jsou ale i ti, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a nechybí jim základní anatomické znalosti, které jsou pro porozumění tématu nezbytné.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Místo konání: 

 • BRNO - CrossFit NewPark, Heršpická 6
 • PRAHA - VT Gym, Mladoboleslavská 347, Praha-Kbely - budova č. 1, vchod č. 2, suterén
 • UHERSKÉ HRADIŠTĚ -  Bushido Gym, Průmyslová 712

Čas konání: 

 • BRNO - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza
 • PRAHA - 9.30-16.30 hod., během dne je obědová pauza
 • UHERSKÉ HRADIŠTĚ - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza

Kapacita: 15 osob

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, ve kterém se budete moci volně pohybovat/cvičit, indoorovou sportovní obuv, něco na psaní. Drobné občerstvení je možné zakoupit přímo na recepci fitness center.

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

 

CO VÁS MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT

Po absolvování tohoto semináře můžete pokračovat rozšířením vzdělání v dalších odborných seminářích, a to Bolavá záda či Kompenzační cvičení, vedené také Mgr. Romanem Koubíkem.

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Fotografie z již proběhlých kurzů najdete zde.

 

Rezervace do kurzu

Datum Časová dotace Lokalita Cena  
20.11.2021 6 h CrossFit NewPark, Brno 2000,- Kč

Kontaktní údaje

Vyplňte pouze v případě, že chcete vystavit fakturu na firmu.

Vyplněním a odesláním své rezervace stvrzujete souhlas s použitím osobních údajů a se zasláním pokynů k platbě celé částky na Vámi udanou e-mailovou adresu. Platba je možná převodem nebo v hotovosti (po tel. domluvě).

Platba je splatná do 7 dní od odeslání přihlášky, při nezaplacení v řádném termínu se rezervace ruší. Po doručení platby obdržíte potvrzení o zařazení mezi účastníky kurzu. V případě platby zálohy se zbylá částka doplácí v první den kurzu.


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontakujte na info@fitnessinstitut.cz