2500,- Kč
Kvalifikovaný lektor
Zkušenosti a praxe
Certifikát o účasti
Kalisthenika & stojka
garant: Bc. Petr Mutinský

Kalisthenika složené ze slov kálos (krása) a sthénos (síla) je umění cvičit kdekoli a kdykoli, pouze s vahou vlastního těla. Mnoho lidí však kalistheniku vnímá pouze jako základní rozvoj, který by měl předcházet posilování a který se skládá pouze z lehkých cviků, kde jediným způsobem, jak je ztížit, je dělat desítky opakování nebo dělat cviky dynamičtěji. Přesto se ale najde velké množství i pokročilých cvičenců a trenérů, kteří ani technicky neumí správné shyby, kliky či dřepy na jedné noze. Kalisthenika je ale mnohem více, náročnost se dá neustále zvyšovat a při správném použití dokonce tréninku s váhami nadřazená, silově i hypertrofně. Nezapomeňme, že kalisthenika není jen o vrchní polovině těla, ale týká se těla jako celku.

Tento seminář však není pouze o kalisthenice, ale také o umění ekvilibristiky. Ekvilibristika má původ v latinském "aequilibrare", což znamená udržovat rovnováhu. Právě umění stoje na rukách je jednou z nejznámějších a nejúchvatnějších technik v ekvilibristice. Tato dovednost vyžaduje dokonalou souhru mezi silovými a rovnovážnými schopnostmi stojkařů.

 

CO JE OBSAHEM

Základem kurzu je rozdělení cviků do základních kategorií, pochopení principů a aplikování kalistheniky a handstandu do své praxe nebo do praxe svých klientů. Skrze seminář posunete svou úroveň o několik výše, ať už jste úplný začátečník nebo velmi pokročilý cvičenec.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Trenéry a instruktory všech sportovních odvětví, kteří touží po pochopení hlubších souvislostí a obohacení své praxe o kalistheniku a stojky – tedy posilování a balancování s vlastní vahou. Seminář bude vedený tak, aby jak laická veřejnost, tak pokročilejší kondiční cvičenci viděli a pochopili efektivní principy posilování s vlastní vahou a balancování na rukách a mohli na svou praxi nahlížet z nového úhlu pohledu, který jim otevře dveře ke zcela novým možnostem pohybu.

LEKTOREM DNE JE...

… Bc. Petr Mutinský, trenér kalistheniky & fitness, učitel jógy, výživový poradce a student psychologie v posledním ročníku magisterského studia na FF UK. Petr působí jako odborník na pohybové aktivity a zdravý životní styl, kdy vzdělává současné i budoucí generace trenérů. Krom toho také založil vlastní posilovnu ATA GYM (Athletic Training Academy) a nahrává podcast MojeVize s odborníky na fyzické i duševní zdraví.

&

… Bc. Jan Jirák, trenér, lektor, performer a student pohybu, který jako jediný v České republice vystudoval tříletý bakalářský obor - Handbalancing na Academy for Modern Circus v Dánsku. Své studium obohatil o několik stáží, například na slavné kyjevské cirkusové akademii pod vedením trenérky Natalie Alexandrovny Pozdniyakovy, ve Francii pod vedením Pascala Angeliera, v Německu a Viktora Renpenninga a dalších.

Jan také založil školu handbalancingu a zdravého pohybu #PragueHandstand, učil v mnoha zemích světa a vytvořil koncept vysokoškolského oboru s názvem Pohybová Laboratoř, který od roku 2019 vyvíjí a vede ji na katedře Nonverbálního divadla na Akademii múzických umění v Praze. Pod značkou #PragueHandstand také vyrábí české pomůcky pro stoje na rukách, jež vyváží do více než 20 zemí světa.

OSNOVA SEMINÁŘE

1. část - Kalisthenika

 • typy různých technik a jejich využití – aneb není jen jedna správná technika shybu
 • weighted kalisthenika
 • zaměření se na práci na hrazdách, gymnastických kruzích a s vlastní vahou
 • horizontální a vertikální tlaky a přítahy, kyčelní ohyb, kolenní ohyb, flexe, extenze, laterální i křížové pohyby

2. část – Stojky

 • základy inverzních poloh (svíčky, stoje na hlavě, stoje na rukou a na jedné ruce)
 • cviky pro zlepšení flexibility a síly pro stoje na rukách
 • kompenzační cviky a drilly pro zlepšení balancu či mobility zápěstí
 • Rozdíly v tělesné stavbě u stojky, aneb co je ta správná pozice?

Co je dále náplní

 • nejčastější problémy v kalisthenice a stojkách a jak je řešit
 • význam mobility, stability a flexibility v tréninku
 • metody silového a kondičního tréninku v praxi
 • typy dechů a zapojení kostálního i bráničního svalstva
 • jaké jsou základní cviky z hlediska efektivity a přenosu do dalších cviků
 • vysvětlení techniky a následná korektura cviků
 • jak vytvářet mezikroky mezi velkými skoky u různých progresí

NEPŘEHLÉDNI

Místo konání: 

 • BRNO - CrossFit NewPark, Heršpická 6, Brno
 • PRAHA - bude upřesněno

Čas konání: 

 • BRNO - 9.00-16.00 hod., během semináře je obědová pauza 
 • PRAHA - 9.00-16.00 hod., během semináře je obědová pauza

Kapacita: 15 osob

Seminář je praktický, doporučujeme si vzít sportovní oblečení a indoor obuv. Vhodné je také něco teplejšího na sebe, případně oblečení na výměnu.

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.