2500,- Kč
Zkušený lektor
Zásobník cviků
Skripta
Certifikát o účasti
KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
garant: Mgr. Roman Koubík

Kompenzační cvičení je základem provedení správného pohybu a odstranění svalových dysbalancí z přetížení z jednostranného sportovního zaměření. Velmi často však lidé tápou a nejsou si jisti, jaké kompenzační cvičení zvolit, či kam ho zařadit. Tyto a jiné otázky vám objasní náš seminář.

CO JE OBSAHEM

Náplní tohoto semináře je seznámení účastníků s problematikou kompenzačního cvičení nejen u silového nebo vytrvalostního tréninku, ale i v rámci kompenzace zatížení vznikajícího v rámci běžné denní pracovní činnosti. Důraz bude také kladen na rozebrání nejčastějších chyb, které se vyskytují při provádění kompenzačních činností.

Osnova semináře v bodech:

  • základní rozdíly mezi jednotlivými druhy kompenzačních cvičení (strečink, mobilizace, postizometrická relaxace)
  • výhody a nevýhody jednotlivých technik
  • využití kompenzačních technik při nejčastějších poruchách pohybového aparátu
  • kompenzační techniky v rámci tréninkové jednotky
  • praktické ukázky jednotlivých cviků

LEKTOREM DNE JE...

... Mgr. Roman Koubík, sportovní fyzioterapeut, absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se sám aktivně věnuje silovým sportům, výuce trenérů a fyzioterapetů a také publikační činnosti.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Seminář se svým pojetím a obsahem řadí do seminářů s odborným zaměřením. Je vhodný pro absolventy trenérských a instruktorských kurzů, pro aktivní trenéry, kteří znají anatomické základy a chápou propojení teoretické roviny s praktickou částí. Stejně tak je seminář vhodný i pro studenty vysokých škol se sportovním zaměřením. Vítáni jsou ale i ti, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a nechybí jim základní anatomické znalosti, které jsou pro porozumění tématu nezbytné.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Místo konání: 

  • BRNO - CrossFit NewPark, Heršpická 6
  • PRAHA - Victory Fitness, Topolová 2963

Čas konání: 

  • BRNO - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza
  • PRAHA - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza

Kapacita: 15 osob

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, ve kterém se budete moci volně pohybovat/cvičit, indoorovou sportovní obuv, něco na psaní. Drobné občerstvení je možné zakoupit přímo na recepci fitness center.

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 


CO VÁS MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT

Po absolvování tohoto semináře můžete pokračovat rozšířením vzdělání v dalších odborných seminářích, a to Bolavá záda či Funkční a zdravé dolní končetiny, vedené také Mgr. Romanem Koubíkem.

 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.