9900,- Kč
Profesionální lektoři
Evidence based výživa
Praktické informace
Certifikát
Poradce výživy - 10denní intenzivní kurz
garant: Fitness Institut
Bratislava

Intenzivní kurz "poradce výživy" jsme vytvořili jako alternativu rekvalifikačnímu  kurzu "výživový poradce", pro všechny ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí navštěvovat  kurzy v Brně či v Praze, ale i tak chtějí vědět maximum z oblasti výživy, metabolismu, fyziologie nebo sestavování jídelníčku. A získat tak znalosti na úrovni výživových poradců. 

Poradce výživy - intenzivní kurz

Intenzivní kurz "poradce výživy" je postaven na teoretickém základu kurzu "výživový poradce". Během kurzu se tak setkáte se stejnou výukovou metodikou, oblíbenými lektory, skladbou jednotlivých hodin,  ale hlavně také opravdu velikým balíkem moderních evidence-based výžvivových informací od absolutního základu k těm nejsložitějším i nejpraktičtějším? Více jak věříme, vám napoví osnova jednotlivých dní, kterou najdete níže. 

Jaký je rozdíl od kurzu "výživový poradce"? 

 • Tento kurz není akreditován MŠMT. Na jeho konci tedy nestojí zkouška z profesní kvalifikace a osvědčení o profesní kvalifikaci, ale kurz je zakončen předáním Certifikátu. 
 • Tento kurz, ač není rekvalifikačním, může sloužit jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace. Po doplnění povinné dvoudenní praxe se tak student může přihlásit k státem autorizované zkouškce výživového poradce. Praxe i zkoušky jsou realizovány vždy na základě domluvy s garantem kurzu.
 • Forma výuky je uspořádána do zajímavého schématu, kdy se s lektory budete potkávat v kombinaci pracovních dní a jednoho víkendového dne .
 • Lektoři jsou vám také k dispozici v případě nutnosti na mailu, nebo ve facebookové skupině. 
 • Čím se kurz naopak neliší, je skladba učiva a množství informací, které dostáváte. Hodiny v kalendáři kopírují svým obsahem i přednášejícím standardní hodiny kurzu "výžvivový poradce".

Osnova kurzu a skladba výuky

Každý výukový den je rozdělen do dvou bloků oddělených obědovou pauzou, a to od 9.30 - 12.30 a od 13.30 do 16.30.  V následujícím přehledu najdete témata kurzu a lektory. Konkrétní harmonogram vám bude poslán zhruba 14 dní před začátkem kurzu do e-mailu. Tam najdete přesné rozvržení přednášek a lektory, se kterými se na místě potkáte.

 • Úvod, organizace (Mgr. Jan Caha)
 • Historie výživy (Mgr. Jan Caha)
 • Makroživiny a práce s nimi (Mgr. Jan Caha)
 • Metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin  (Mgr. Petr Loskot) 
 • Hormony a hormonální řízení (Mgr. Petr Loskot) 
 • Výživa v prevenci a KVO onemocnění (Mgr. Petr Loskot)
 • Fyziologie trávící soustavy a trávení (RNDr. Stanislava Králová) 
 • Technologie potravin (Mgr. Radek Horák, PhD.)
 • Alternativní výživové směry (Mgr. Denisa Koloničná)
 • Vliv výživy na zdraví a zásady racionální výživy (jana Zahradníková, DiS.)
 • Vitamíny a minerální látky (Jana zahradníková, DiS.) 
 • Detoxikace, intoxikace
 • Sportovní a fitness výživa (Mgr. Jan Caha) 
 • Praxe ve výživě (Mgr. Jan Caha)
 • Právo ve výživě (Mgr. Michal Beneš) 

Profil absolventa kurzu

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti v oblasti výživy člověka, sportovní výživy, hygieny výživy. Absolventi budou umět provést a použít antropometrická měření, hodnocení tělesné stavby, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční spotřebu (práce s potravinovými pyramidami, převedení dat o potravinách na hodnoty živin). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolvent bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup jejich kulinářské úpravy, bude mít znalosti o probiotických potravinách, funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit).

Jak bude kurz probíhat?

Studium bude rozvrženo následovně:

9.-12. 8. (úterý - pátek) - výuka v čase 9.30 - 16.30 hod. 

13. 8. (sobota) - výuka v čase 10.30 - 17.30 hod. 

14.-15. 8. (neděle - pondělí) - studijní volno

16.-19. 8. (úterý - pátek) - výuka v čase 9.30 - 16.30 hod.

20. 8. (sobota) - výuka v čase 10.30 - 17.30 hod. 

 

Kde bude kurz probíhat?

Po celou dobu se budeme setkávat ve fitness centru FitZone, Bratská 3, Bratislava (Petržalská Tržnica, 1. poschodí).

Doplňující informace pro platbu v EUR.

Cena za kurz: 400 EUR. Kurz uhraďte dle pokynů, které obdržíte v e-mailu a poprosíme o zaslání potvrzení o platbě na info@fitnessinstitut.cz či urbankova@fitnessinstitut.cz, abychom si platbu spárovali vy jste věděli, že s vámi počítáme.

Maximální kapacita pro realizaci kurzu je 20 osob.

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.