1000,- Kč
Zkušený lektor
Time management
garant: Ing. Dagmar Kožinová

O time managementu toho bylo zmíněno už spousta. Víme, že se jedná o sadu postupů a nástrojů či doporučení, jak si plánovat čas tak, abychom ho dokázali využít co nejefektivněji. Hospodaření s časem vyžaduje plánování, stanovení cílů, delegování, analýzy stráveného času, stanovení priorit a spoustu dalších činností, které nejspíš známe, ale je občas těžké je umět zpracovat a začít se podle nich řídit.

CO SI ZE SEMINÁŘE ODNESETE

Seminář Time management aned řídím svůj čas je určen pro všechny, kteří věčně nestíhají, jsou ve skluzu se svými úkoly nebo toho mají skutečně hodně a potřebují si vytvořit opravdu funkční systém ve své práci. Skutečně kvalitní time management se nezaměřuje totiž pouze na efektivnost, ale i například na stupnici hodnot. Na semináři získáte prostor, kdy se můžete podívat na to, co je ve vašem životě podstatné a co vedlejší a jak se všemi svými úkoly a činnostmi pracovat, aby to bylo v harmonii s vaším tělem, ale i vztahy s okolím.

Naše životní spokojenost do velké míry závisí na tom, jak zacházíme s darovaným čsem. Podíváme se na to, jak s minimem energie dosahovat maxima a jak může čas pracovat pro nás. Zamyslíme se nad otázkami:

  • Kdy a jaké aktivity nám jdou nejlépe?
  • Jak si zorganizovat svůj den?
  • Jak se lépe připravovat a zazdrojovat?
  • Jak žít více v harmonii?

LEKTOREM DNE JE...

... Ing. Dagmar Kožinová, vystudovala ekonomii a řadu let působila jako manažerka obchodních týmů. V současnosti se věnuje poradenství v oblasti obchodu a marketingu a také osobnímu rozvoji. Díky studiu psychologie jsou jí blízká témata z této oblasti. Je koučkou, lektorkou a mentorkou v otázkách týkajících se ženství, vztaku k ženské proměnlivosti, sebepřijetí a sebelásky. Autorka projektu www.zenskecykly.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Místo konání: 

  • BRNO - Impact HUB, Cyrilská 7

Čas konání: 

  • BRNO - 9.00-13.00 hod., během semináře je krátká pauza

Kapacita: 20 osob

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.