1500,- Kč
Kvalifikovaný lektor
Certifikát
Skripta
Vývojová kineziologie ve fitness
garant: RNDr.Stanislava Králová,PhD

Kineziologie je věda zabývající se pohybem člověka. Kineziologické postupy využívají vědecky podložené principy pro analýzu, zhodnocení a zlepšení lidského pohybu.  

Vývojová kineziologie se specificky zabývá motorickým vývojem dětí, umožňuje nám rozpoznání pohybových vzorců a tím se posuzuje jak motorický vývoj, tak vyzrávání nervové soustavy dítěte.  Znalosti získané studiem motorického vývoje dětí vedou k odhalení jednotlivých svalových souher a zapojování svalových řetězců, které jsou dány geneticky a jsou tedy využitelné nejen v motorice dětí ale i dospělých.

Aplikace znalostí vývojové kineziologie do fitness představuje nejen diagnostiku pohybového aparátu, ale taktéž rehabilitaci pohybových poruch, zlepšení držení těla, a hlavně nápravu chybných pohybových vzorů. Nedostatky a chyby v naší motorice jsou totiž často důsledkem narušení přirozených svalových souher, čím dochází k přetěžovaní pohybového aparátu, a vzniku s tím souvisejících zápalu, různých obtíží nebo zranění.

CO JE OBSAHEM

Obsahem semináře je obeznámení se s vývojovou kineziologií a motorickým vývojem dětí. V rámci semináře si sami na sobě zkusíme znovuobjevení a odhalení základních pohybových vzorců. Zjistíme, jak a proč aplikovat jednotlivé poznatky do cvičebních programů nebo do každodenního života.

Obsah semináře v bodech:

  • teoretické poznatky
  • práce Vojty a Koláře
  • základné pohybové vzorce v motorice dítěte
  • aplikace vývojové kineziologie do fitness
  • diagnostika a popis pohybových vzorců u dospělých
  • ovlivnění základních pohybových vzorců
  • využití v cvičení, terapii a každodenním životě

LEKTOREM DNE JE...

... RNDr. Stanislava Králová, PhD., osobní trenérka a studentka doktorského studia Kinantropologie na Fakultě sportovních studií v Brně.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Kurz je vhodný primárně pro trenéry, ale zúčastnit se může každý kdo má zájem o danou tématiku a chce získat nové poznatky. Pro účast na kurzu jsou vhodné základy anatomie.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Místo konání: 

  • BRNO - MišMaš fitness centrum, Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice

Čas konání: 

  • 9.00 -16.00 hod., během semináře je obědová pauza (platí pro obě města)

Kapacita: 15 osob

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

CO VÁS MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT

Po absolvování semináře Funkční diagnostika doporučujeme pokračovat v rozšiřování svých vědomostí v navazujícím semináři Funkční trénink, který propojuje získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.