1000,- Kč
Skripta
Zkušený lektor
Praktické informace
Výživa seniorů
garant: Mgr. Hana Holišová

Problematika výživy seniorů je bohužel stále v pozadí a pro mnohé se zdá nedůležitá. Naše populace postupně stárne a je potřeba se zamyslet nad zkvalitněním života pomocí vhodné výživy a zdravého pohybu. Nyní přichází unikátní seminář pod vedením nutriční terapeutky Mgr. Hanky Holišové, věnovaný výživě starších osob, který objasní důležité a praktické informace.

CO JE OBSAHEM

Seminář  je zaměřen na celkovou problematiku výživy, zdraví a nemoci v seniorském věku. Jelikož má výživa ve starším věku mnoho specifik, probereme pečlivě potřeby všech makro i mikroživin. Dále se budeme věnovat fyziologickým a psychologickým změnám ve stáří. A také tím, jak tyto změny ovlivňují příjem potravy. Nebudou chybět informace o interakci výživy s léčivy, kterých užívá senior nespočet. Díky semináři se dozvíte, jak se projevuje podvýživa a jakým způsobem ji zjistit. 

Obsah semináře v bodech:

  • Zvláštnosti chorob ve stáří
  • Fyziologické změny
  • Výživa ve stáří
  • Faktory ovlivňující výživu
  • Podvýživa – její projevy, léčba
  • Potřeba živin, energie a mikronutrientů
  • Potřeba tekutin
  • Potřeba vybraných mikronutrientů ve spojení s nemocí
  • Interakce léků s výživou

LEKTOREM DNE JE...

... Mgr. Hana Holišová vystudovala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně bakalářský obor nutriční terapeut a dále navazující magisterský obor nutriční specialista. Mnoho zkušeností z oblasti výživy nasbírala během praxí v nemocnicích a výživových poradnách v rámci nemocnic. Pracovala jako nutriční terapeut v poradně pro děti s nemocí motýlích křídel v organizaci Debra ČR. Nyní vede svoji soukromou poradnu pro děti a dospělé v Zubří.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Seminář Výživa seniorů je určen všem, kterým není stárnutí lhostejné a chtějí si rozšířit své výživové vzdělání.

NEPŘEHLÉDNĚTE

V tuto chvíli nejsou vypsané žádné semináře.

 

CO VÁS MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT?

V rámci výživy jsme pro vás připravili další specializované semináře věnované vybrané tematice, a to je seminář Výživa dětí či Výživa těhotných, také pod vedením Mgr. Hany Holišové.

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.