2500,- Kč
Zkušená lektorka
Individuální přístup
Skripta
Certifikát o účasti
Cvičení pro těhotné I. - přípravný kurz
garant: Mgr. Pavla Filipová, DiS.

Těhotenství je v životě ženy krásným obdobím, ale často plným otazníků pro ni samotnou a také pro její okolí. Spoustu neznámých s sebou nesou tělesné změny také z hlediska pohybových aktivit. Tato “tabu” potkávají ženy - trenérky, ženy - trénující, ženy - necvičící, ale také muže, primárně trenéry, jejichž klientky se na těhotenství chystají nebo jím již procházejí a ptají se svých trenérů, jak upravit svůj trénink, co mohou a co nemohou. Na tyto a jiné otázky vám odpoví náš nový seminář, jehož cílem je vyvrátit mýty a potvrdit platné pravdy.

CO JE OBSAHEM

Hlavním tématem budou základy správného držení těla v kontextu vývoje těhotenství. Budeme se zabývat funkcí hlubokého stabilizačního systému včetně práce s dechem a pánevním dnem, oporou o chodidla a dolní končetiny. To vše je nezbytné pro pochopení zdravého pohybu v těhotenství a po porodu. Budeme si povídat o teoretických základech těhotenského cvičení, ale těšit se můžete i na ukázky praktické.

Tento seminář je základem pro navazující dvoudenní seminář, ve kterém se budeme zabývat hlubšími souvislostmi pohybových aktivit v těhotenství.

Obsah semináře v bodech:

  • stručné shrnutí těhotenských změn
  • hluboký stabilitzační systém a jeho změny v těhotenství
  • dech a jeho proměny v těhotenství
  • pánevní dno a jeho proměny v těhotenství
  • práce s oporou o chodidla
  • stabilita a mobilita v těhotenství

LEKTOREM DNE JE...

... Mgr. Pavla Filipová, DiS. Práce ve zdravotnictví byla vždy tím, co chtěla dělat. Své profesní kroky směřovala přes všeobecnou zdravotní sestru až po úspěšné ukončení magisterského stupně oboru fyzioterapie. Praktické zkušenosti získávala jak v klasickém nemocnicničním prostředí, tak v soukromých ambulancích. Od roku 2015 pracuje na volné noze, což jí dává větší prostor pro celostní přístup ke zdraví svých klientek. Zaměřuje se na období těhotenství a po porodu, pracuje se ženami a páry, kterým se nedaří otěhotnět, se ženami s diastázou, inkontinencí, bolestivou menstruací a endometriózou, s dysfunkcemi pánevního dna. Kromě individuální fyzioterapie se věnuje lektorské činnosti a baby masážím. Na zdraví a jeho poruchy nahlíží celostně, v kontextu psychosomatické medicíny, naturopatie a výživy. Proto se kontinuálně vzdělává a rozšiřuje obzory ve zdánlivě nesouvisejících tématech a oborech.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Již v úvodu bylo nastíněno, že se jedná o specializovaný přípravný seminář, který má dva společné jmenovatele - těhotenství a pohyb. Je určen pro všechny, kteří se chtějí problematikou cvičení v období těhotenství a po něm, ale potřebují k tomu relervantní informace. Tento kurz je přípravný z toho důvodu, abychom si společně vyjasnili základy, na které pak dále navážeme konkrétnimi informace pro dobu těhotenství. Pakliže máte základní vzdělání v oblasti HSS, dechu, pánevní dna, stability, mobility, není nutné tento přípravný kurz absolvovat. 

NEPŘEHLÉDNI

V případě zakoupení přípravného kurzu Cvičení pro těhotné a dvoudenního semináře Cvičení pro těhotné jako balíčku pro vás máme připravenou zvýhodněnou cenu 5 500 Kč za celek. Máte-li o tuto nabídku zájem, kontaktujte nás e-mailem: urbankova@fitnessinstitut.cz.

Místo konání: 

  • BRNO - Fit And Tasty, Botanická 53a

Čas konání: 

  • BRNO - 9.-16.00 hod., během semináře je obědová pauza 

Kapacita: 15 osob

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, ve kterém se budete moci volně pohybovat/cvičit, indoorovou sportovní obuv, něco na psaní. Drobné občerstvení je možné zakoupit přímo na recepci fitness center.

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

CO TĚ MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT?

Cvičení pro těhotné II. - navazující dvoudenní seminář 

http://www.fitnessinstitut.cz/kurzy/cviceni-pro-tehotne-ii-navazujici-seminar.html

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Fotografie z již proběhlých kurzů najdete zde.

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.