10900,- Kč
Rekvalifikace
Osvědčení
Skripta
Zkušení lektoři
Individuální přístup
Výživový poradce
KURZ AKREDITOVANÝ MŠMT
garant: Fitness Institut
07.9.2024

Akreditovaný rekvalifikační kurz vedoucí k profesní kvalifikaci MŠMT pro zisk živnostenského listu a vědomostí z oblasti výživy a suplementace. Kurz s dotací 150 hodin a s rozsáhlou teoretickou i praktickou částí. 

CO MŮŽEŠ OD REKVALIFIKAČNÍHO KURZU OČEKÁVAT?

Kurz nově vede k zisku profesní kvalifikace "výživový poradce" 

Výživa a zdravý životní styl jsou stále aktuálnější téma, poradenství ve výživě je tak oborem, který stále nabírá na síle. CHceš pomoci svému okolí, klientům nebo sám sobě a nastavit si svoji výživu tak, aby co nejvíce odpovídala ideální cestě pro dosažení tvých cílů? 

Rekvalifikační kurz "poradce pro výživu" je kurzem pro zisk teoretických i praktických zkušeností směřujících k samostatné pracovní činnosti v oblasti výživového poradenství. Během kurzu získáš veškeré nutné informace z oblasti výživy, metabolismu živin, suplementace, fyziologie, práce s klientem i psychologie výživy. V praktické části pak znalosti z nutričních programů, sestavování jídelníčků a praxe s klientem. 

Teoretická část je uskutečněna běžnou frontální výukou, praktická část se odehrává v přednáškové místnosti, v reálných situacích v poradně výživy Fitness Institut nebo ve fitness centru. 

Rekvalifikační kurz a úhrada ÚŘADEM PRÁCE

Tento kurz je akreditován MŠMT a je REKVALIFIKAČNÍM KURZEM vedoucím k profesní kvalifikaci, o jeho úhradu můžeš tedy požádat svůj Pracovní úřad. Návod, jak na to, najdeš pod tímto odkazem

OSNOVA KURZU

 • Historie výživy v průběhu vývoje lidstva 
 • Vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života 
 • Rozdělení živin - makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutriční komponenty výživy 
 • Tuky (lipidy) - chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 
 • Sacharidy (cukry) - chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 
 • Bílkoviny (proteiny) - chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 
 • Vitamíny - dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky 
 • Minerální látky - dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky 
 • Trávicí soustava - funkce buňky, buněčná membrána, organely, mitochondrie, amorfologie, funkce TS, poruchy 
 • Hormonální signalizace - regulační procesy probíhající v trávicí soustavě a jejich řízení hormony 
 • Metabolismus - základní principy proměny živin na energii, transport živin, anabolismus, katabolismus 
 • Voda a pitný režim 
 • Výživové dávky a doporučení - DDD, RDI, potravinové pyramidy, talíře, atd. 
 • Suplementy - dělení, funkce, interakce, opodstatnění využití 
 • Somatotypy - charakteristika jednotlivých somatotypů, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla 
 • Technologie potravin - výroba a složení základních potravin, nutriční hodnota, hygiena potravin, legislativa, atd. 
 • Kulinářské úpravy potravin - vhodné, nevhodné, PAU, akrylamid, nitrosaminy, atd. 
 • Etikety na potravinách - co nalezneme, co to znamená, jak s tím pracovat 
 • Aditiva v potravinách („Éčka“) - rozdělení, funkce, mýty a fakta, vliv na zdraví, legislativa 
 • Specifika výživy některých subpopulací 
 • - těhotné a kojící ženy a děti do 6 let 
 • - sportovci (s výjimkou vrcholových) 
 • - senioři (nad 60 let) 
 • - duševně pracující 
 • Dietní stravovací režimy, omezení při některých onemocněních diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenze, hyperlipidemie, Crohnova nemoc, dráždivý trakčník, celiakie, nejběžnější intolerance, atd. 
 • Psychika a výživa, princip vzniku stresu a fyziologické procesy probíhající v těle vlivem působení stresových faktorů, vliv stresu na fyziologii trávení a další pochody, vliv vyvážené výživy na stresovou odolnost, vliv antidepresiv, další psychické faktory ovlivňující výživu 
 • Intoxikace a detoxikace organismu - příčiny a zdroje intoxikace organismu, vymezení pojmu homotoxiny, stupně intoxikace a jejich vliv na organismus, možnosti a způsoby detoxikace 
 • Zásady racionální výživy, alternativní výživové směry - makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus - klady zápory jednotlivých směrů 
 • Současné dietní trendy - přerušované hladovění, paleo, low carb, krevní skupiny, nutriční typologie, atd. 
 • Stravování v nestandardních situacích - restaurace, cesty, směnný provoz, atd. 
 • Hodnocení stavu výživy klienta zhodnocení tělesného složení - (BMI, WHR, ABSI), metodiky výpočtu BMR, jednoduché funkční testy zdatnosti, záznamy jídelních lístků, antropometrie (kaliper, bioimpedanční přístroje - InBody, teoretické výpočty, atd.) 
 • Diagnostické metody ve výživě, vyšetření z kapky krve, vyšetření oční duhovky, analýza biogenních prvků ve vlasech, biochemie krve, atd. 
 • Práce s klientem - na co se ptát, zjištění motivace, cílů, výživových zvyklostí a preferencí 
 • Nutriční SW dostupné pro VP i klienty porovnání, způsoby využití 
 • Stravovací plán zásady sestavování a praktické sestavování na bázi nutričního softwaru
 • Praxe 

PROFIL ABSOLVENTA KURZU

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti v oblasti výživy člověka, sportovní výživy, hygieny výživy. Absolventi budou umět provést a použít antropometrická měření, hodnocení tělesné stavby, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční spotřebu (práce s potravinovými pyramidami, převedení dat o potravinách na hodnoty živin). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolvent bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup jejich kulinářské úpravy, bude mít znalosti o probiotických potravinách, funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit).

Nejčastěji kladené otázky

1. Mohu na kurzu chybět? 

Dle směrnic MŠMT můžeš na kurzu chybět až 20 % z kurzu, tedy celé 3 dny. Samozřejmě je nutno počítat s tím, že učivo daného dne neuslyšíš na vlastní uši a nedostane se k tobě v plném znění, nicméně i tak se snažíme, abys za pomoci skript a prezentací o mnoho nepřišel. Doporučujeme nechybět, ale právo 3denní absence během celého trvání kurzu máš. 

2. Co se stane, když neudělám závěrečnou zkoušku? 

Poslední den kurzu je všem účastníkům kurzu předáno "Osvědčení o absolvovaném vzdělání v rekvalifkačním kurzu". Toto není podmíněno žádnou zkouškou. Studenti se poté na vlastní žádost mohou zúčastnit ještě zkoušky z profesní kvalifikace, která má charakter státem autorizované zkoušky. 

Její detail najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1671-Vyzivovy_poradce_vyzivova_poradkyne

Dle směrnic MZ a NPI máš možnost  oprav, a to jakékoliv části závěrečné zkoušky. Termíny opravných zkoušek se vypisují vždy až po řádném termínu zkoušek a procenta neúspěšných v prvním kole. Průměr neúspěchu u závěrečné zkoušky v prvním termínu je cca 20 % z frekventantů kurzu. Nicméně i zde platí, co vložím do studia (tedy včetně času na samostudium a aktivity v hodinách a během kurzu), to si i odnesu!

3. Co všechno je v ceně, kurzu? 

V ceně kurzu je samotný vzdělávací program, skripta, deníčky, občerstvení na kurzech a samozřejmě čas našich skvělých lektorů. Součástí ceny kurzu není správní poplatek za zkoušku profesní kvalifikace. 

S platností nové akreditace od 1. 10. 2023 je správní poplatek 2 500 Kč za zkoušku pro studenty rekvalifikačního kurzu / 5 000 Kč pro zájemce mimo rekvalifikační kurz. Za každý opravný termín je pak požadován poplatek ve výši 1 000 Kč.

4. Jak probíhá závěrečná zkouška z profesní kvalifikace?

Závěrečná zkouška vychází ze standardů kompetencí pro splnění profesní kvalifikace. Je zakončena testem o 75 otázkách z jednotlivých kompetencí (učiva) a případovou praktickou kazuistikou - resp. návrhem řešení "co s klientem" , jak mu nastavit jídelníček nebo pomoci výživou. Na zkoušku je dle směrnic MZ a NPI přihlásit pouze 8 studentů, a tak jsou dále plánovány termíny pro další zkoušky dle zájmu studentů. 

5. Musím mít nějaké vstupní předpoklady? 

Vstupním předpokladem pro rekvalifikační kurzy v ČR je plnoletost a střední vzdělání, což znamená dovršené 2 roky střední školy nebo učiliště. 

6. Dávám k dispozici prezentace z jednotlivých dnů kurzu? 

Snažíme se o to prostřednictvím v prvním dnu vytvořené facebookové skupiny. Ne vždy a ve všech případech různorodých přednášek je to realizované, nicméně se o to snažíme tak, jak nejlépe umíme. 

JAK KURZ PROBÍHÁ?

Studium probíhá následující formou:

1.- 4. víkend - 20 hodin (sobota 10 h, neděle 1 0h)
5. víkend - studijní volno
6.-7. víkend - 20 hodin (sobota 10 h, neděle 10 h) 
8. prodloužený víkend – 30 hodin (pátek 10 h, sobota 10 h, neděle 10 h)
9. víkend - studijní volno
10. víkend - závěrečné zkoušky (max. kapacit zkoušky 8 lidí)

*10 vyučovacích hodin denně po 45 min.

 

JAK JE KURZ UKONČEN?

Kurz je zakončen předáním "osvědčení o absolvovaném vzdělání". K tomuto osvědčení není třeba žádná zkouška, pouze splnění podmínek docházky a aktivity na kurzu. Vzdělávací část kurzu je zaštítěna MŠMT. Každý ze studentů dále může absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace zakončené státem autorizovanou zkouškou. Na zkoušku je možné se přihlásit v maximálním počtu studentů 8, a tak při větším zájmu o zkoušku z PK jsou vypsány další termíny. Zkoušky z profesní kvalifikace jsou zaštítěny MZ a NPI a nejsou nutnou návazností kurzu. 

Zkouška z profesní kvalifikace není součástí vzdělávací části kurzu, a tak není povinností studenta ji vykonat. Zárveň může být vykonána i s odstupem od vzdělávacího kurzu. Termíny závěrečných zkoušek jsou dále vypisovány dle možností autorizovaných osob, zájmu studentů a možností MZ a NPI. 

Její detail najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1671-Vyzivovy_poradce_vyzivova_poradkyne

Vyučování začíná vždy v 9.00 nebo 10.00 hod. a končí v 17.00 hod. (soboty i neděle).

Za každý termín řádné nebo opakované zkoušky je hrazen správní poplatek 2 500 Kč (pro studenty kurzu), který je splatný v hotovosti v den zkoušky. Závěrečná zkouška je Státem autorizovaná zkouška výživových poradců.

KDE KURZ PROBÍHÁ?

BRNO

Zahájení a teoretická část výuky probíhá v A-Sport hotel Brno, Vodova 106. 

Praktická část probíhá v A-Sport hotel Brno, MišMaš fitness nebo poradně výživy Fitness Institut. 

PRAHA 

Kurz se koná na FTVS UK, José Mártího 31, Praha. 

Zájemci, kteří absolvovali kurz "instruktor fitness" v našem vzdělávacím zařízení, získávají slevu 1 500 Kč, která bude navrácena na začátku kurzu! 

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Fotografie z již proběhlých kurzů najdete zde.

Rezervace do kurzu

Datum Časová dotace Lokalita Cena  
07.9.2024 150 h FTVS, Praha 10900,- Kč

Kontaktní údaje

Vyplňte pouze v případě, že chcete vystavit fakturu na firmu.

Platba
Vyplněním a odesláním své rezervace stvrzujete souhlas s použitím osobních údajů a se zasláním pokynů k platbě 25% zálohy nebo celé částky na Vámi udanou e-mailovou adresu. Platba je možná převodem nebo v hotovosti (po tel. domluvě).

Platba je splatná do 7 dní od odeslání přihlášky, při nezaplacení v řádném termínu se rezervace ruší. Po doručení platby obdržíte potvrzení o zařazení mezi účastníky kurzu. V případě platby zálohy se zbylá částka doplácí v první den kurzu.


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontakujte na info@fitnessinstitut.cz