9000,- Kč
Profesionální lektoři
Evidence based výživa
Praktické informace
Certifikát
Z pohodlí domova
Poradce výživy
13denní online kurz
garant: Fitness Institut
U vás doma

Online kurz "poradce výživy" jsme vytvořili jako distanční alternativu frontálnímu kurzu "výživový poradce", pro všechny ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí navštěvovat frontální kurzy, ale i tak chtějí vědět maximum z oblasti výživy, metabolismu, fyziologie nebo sestavování jídelníčku. A získat tak znalosti na úrovni výživových poradců. 

Poradce výživy - online kurz

Online kurz "poradce výživy" je postaven na teoretickém základu kurzu "výživový poradce". Během kurzu se tak setkáš se stejnou výukovou metodikou, oblíbenými lektory, skladbou jednotlivých hodin,  ale hlavně také opravdu velikým balíkem moderních evidence-based výžvivových informací od absolutního základu k těm nejsložitějším i nejpraktičtějším? Více, jak věříme, ti napoví osnova jednotlivých dní, kterou najdeš níže. 

Jaký je rozdíl od kurzu "výživový poradce"? 

 • Tento kurz není akreditován MŠMT. Na jeho konci tedy nestojí zkouška z profesní kvalifikace a osvědčení o profesní kvalifikaci, ale kurz je zakončen předáním Certifikátu. 
 • Tento kurz ač není rekvalifikačním, může sloužit jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace. Po doplnění povinné dvoudenní praxe se tak student může přihlásit k státem autorizované zkoušce výživového poradce. 
 • Forma výuky je čistě distanční, tedy online. S lektory se tak sejdeme v přesně určeném čase v online místnosti v prostředí ClickMeeting, kde absolvuješ danou výuku. Máš k dispozici elektronické výukové materiály skripta, prezentace a záznamy po celou dobu kurzu. 
 • Lektoři jsou ti také k dispozici v případě nutnosti na mailu, nebo ve facebookové skupině. 
 • Čím se kurz naopak neliší, je skladba učiva a množství informací, které dostáváš. Hodiny v kalendáři kopírují svým obsahem i přednášejícím standardní hodiny kurzu "výžvivový poradce".

Osnova kurzu a skladba výuky

Každý výukový den je rozdělen do dvou bloků oddělených obědovou pauzou, a to od 10.00-13.00 a od 14.00-17.00.  V následujícím přehledu najdeš témata jednotlivých dní společně s datem přednášky a přednášejícím nebo přednášejícími daného dne. 

 • 1. den - 18.11.: Úvod, organizace, historie výživy, makroživiny (Mgr. Jan Caha)
 • 2. den - 19. 11.: Výživa seniorů, Výživa dětí (Bc. Petra Svobodová)
 • 3. den - 25. 11.: Metabolismus sacharidů a bílkovin (Mgr. Petr Loskot)
 • 4. den - 26. 11.: Hormony, Metabolismus tuků (Mgr. Petr Loskot) 
 • 5. den - 1. 12..: Vliv výživy na zdraví (Jana Zahradníková, DiS.)
 • 6. den - 2. 12..: Sportovní a fitness výživa (Mgr. Jan Caha) 
 • 7. den - 3. 12..: Živiny  (Mgr. Jan Caha), Právo (Mgr. et Mgr. Michal Beneš)
 • 8. den - 8 .12.10.-13.00.: Vitamíny a minerální látky, Preventivní a léčebná výživa (Jana Zahradníková, DiS.)
 • 9. den - 9. 12.: Fyziologie trávicí soustavy a trávení (RNDr. Stanislava Bezdíček Králová)
 • 10. den - 10. 12.: Technologie potravin (Mgr. Radek Horák, PhD.)
 • 11. den - 15. 12.: Výživa v prevenci KVO a nádorových onemocnění, Doplňky stravy (Mgr. Petr Loskot) 
 • 12. den - 16. 12.: Funkční potraviny a nutraceutika (Ing. Milan Vývoda), Psychika ve výživě (Bc. Martina Kulichová, MBA)
 • 13. den - 17. 12.: Alternativní výživové směry (Denisa Koloničná, DiS.), Praktické sestavování jídelníčků (Mgr. Jan Caha)
 • 14. den - 18. 12., 14.-17.00: Detoxikace a intoxikace (Jana Zahradníková, DiS.) 
* pořadí jednotlivých přednášek se v průběhu běhu kurzu může měnit.

Profil absolventa kurzu

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti v oblasti výživy člověka, sportovní výživy, hygieny výživy. Absolventi budou umět provést a použít antropometrická měření, hodnocení tělesné stavby, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční spotřebu (práce s potravinovými pyramidami, převedení dat o potravinách na hodnoty živin). Absolventi budou umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, rekreační sportovci, trenéři, cvičitelé, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolvent bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup jejich kulinářské úpravy, bude mít znalosti o probiotických potravinách, funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách.

Absolventi se dále budou orientovat ve speciálních výživových trendech (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava), budou ovládat základní teorie nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí (kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, osteoporózy, karcinomu tlustého střeva apod.) a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit).

Jak to bude probíhat? 

Na webinář není třeba si nic instalovat, plně postačí váš webový prohlížeč. Webinář je funkční na počítači, tabletu i mobilu. Ze zkušenosti nejlépe funguje v prostředí Google chrome. 

Před webinářem všem registrovaným pošleme odkaz na vstup do místnosti. Ten po tebe bude vyžadovat mail a jméno shodné s tím, které jsi zadal do registrací na našich stránkách. Po zadání a potvrzení se dostaneš do prostředí ClickMeeting a samotného webináře resp. "waiting roomů. Zde vidíš odpočet startu semináře. Po zahájení uvidíš na velké obrazovce prezentaci k semináři,  vpravo na obrazovce možnost písemné diskuze a vpravo nahoře v rámečku přednášejícího. Zapneš si tedy zvuk a již vyčkáš na pokyny přednášejícího a samotný webinář. 

Pokud chci následně na zkoušku, co mám dělat? 

Kurz může sloužit jako příprava ke státem autorizované zkoušce "výživový poradce". Detail zkoušky a její průběh najdete zde: Výživový poradce.
 
Správní poplatek za realizaci zkoušky je 2 500 Kč. Za každý opravný termín je pak požadován poplatek ve výši 1 000 Kč.
Je možné si v rámci online kurzu zakoupit i odbornou prezenční praxi, a to ve výši 1 000 Kč.
 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.