Jan Caha
Mgr. Jan Caha
Instruktor fitness
Úspěšný závodník v naturální kulturistice
Specialista na sportovní a doplňkovou výživu
Šéfredaktor aktin.cz
Proč potřebuji kurz instruktor fitness a jak by měl vypadat dle MŠMT?
V poslední době se nám vyrojila spousta dotazů na to, proč vlastně potřebuji kurz instruktora fitness, stejně jako nešvar různých pseudoškol nabízejících zaručeně akreditované kurzy, které však neplní to, co nám klade MŠMT ve svých regulích. Proč musíte absolvovat kurz instruktora fitness a jak by měl správně vypadat?
17.4.2017
Mgr. Jan Caha
sdílet článek

V poslední době se nám vyrojila spousta dotazů na to, proč vlastně potřebuji kurz instruktora fitness? Ruku v ruce s tím jde i vzkvétající nešvar různých pseudoškol nabízejících zaručeně akreditované kurzy, které však neplní to, co nám klade MŠMT ve svých regulích. Proč musíte absolvovat kurz instruktora fitness a jak by měl správně vypadat?

Proč ho vlastně potřebuji? 

Než začnu o tom, jak by měl kurz vypadat, podívejme se na to, proč tento kurz vlastně potřebujete. I zde totiž panují pochybnosti o nutnosti tohoto kurzu a jeho samotném účelu. Není divu, ještě stále se nám zde "potuluje" mnoho trenérů trénujících "tak nějak" nelegálně, a to jen proto, že si myslí, že mají dostatek zkušeností na to, aby si dělali "nějaký" papír, nebo snad z důvodu toho, že svoji práci dělají na černo, nechtějí nést zodpovědnost za svého klienta, anebo považují kurzy za ztrátu času.

Jednou provždy je tedy nutné zdůraznit, pokud chcete LEGÁLNĚ v ČR trénovat ve fitness centru klienty, podnikat jako instruktor fitness nebo vést sálové lekce na vlastní živnost, jsou pouze dvě možnosti, jak toho dosáhnout:

1. vystudování VŠ sportovního zaměření nebo s trenérskou specializací fitness

2. absolvování rekvalifikačního kurzu 

... jiná cesta k tomu, jak se stát osobním trenérem ve fitness nebo také instruktorem fitness dle našeho právního systému, není možná. Pokud tedy chcete trénovat, musíte disponovat OSVĚDČENÍM O REKVALIFIKACI nebo VYSVĚDČENÍM Z VYSOKÉ ŠKOLY sportovního či trenérského zaměření. 

Jak by měl vypadat? 

Trenérských škol neustále přibývá. Není divu, poptávka po službách trenérů roste stejně jako zájem těch, kteří je chtějí nabízet. Ba co více, nový zákon o sportu, který se aktuálně připravuje, bude zřejmě oblasti fitness přát i v budoucnu, a tak nám školy rostou jako houby po dešti. Rád bych si postesknul, že se do této práce vrhají "podnikavci", kteří si neuvědomují právní normy českého i formální školského systému, ale bohužel s tím takto od stolu nic neudělám. Nabízí se tedy otázky: jak poznat instruktorský kurz, který splňuje všechny požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jak předejít tomu, aby vám někdo vaše osvědčení mohl, nebo dokonce chtěl, anulovat?  

Za prvé: škola/vzdělávací zařízení v oblasti sportu musí mít uznanou akreditaci v oblasti sportu

Každé vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT musí být registrováno v databázi udělených akreditací, kde má přidělenou svoji spisovou značku a číslo. Akreditace se uděluje na tři roky. Překontrolujte si tedy dříve, než nastoupíte na kurz, zda je opravdu akreditován u MŠMT, ne vždy tomu tak je.

Databáze udělených akreditací MŠMT pod tímto odkazem. 

Za druhé: kurz musí mít minimální délku 120 hodin, častěji však 150 hodin

Ze zákona o rekvalifikacích je pro tento druh vzdělávání stanovena minimální doba trvání kurzu na 120 hodin (to zpravidla platí u kurzů s nižší dotací praxe). U instruktorských kurzů je však tato časová dotace nejčastěji 150 hodin, což představuje 15 výukových dní po 10 vyučovacích hodinách (45 minut). K tomu se nabaluje 16. den, kdy by měly proběhnout závěrečné zkoušky.

Pro vás je to varovné vodítko. Pokud jste strávili ve škole tři víkendy, praxi jste zvládli v jednom dni a zkoušky proběhly "divnou" formou pouhého testu tak víte, že tady něco nehraje a škola by mohla mít se svou akreditací problémy. Také víte, že pokud absolvujete kurz o 120 hodinách, tak jste přeci jen byli ochuzeni o tři dny výuky (to je až 30 hodin praxe), a to je poměrně podstatná část kurzu. 

Za třetí: kurzy mají pevně stanovené osnovy, učební plán a časové dotace předmětů 

Na základě doporučení MŠMT byl u instruktorských kurzů stanoven učební plán a osnovy kurzu, přes které jednoduše nejede vlak a měly by být (alespoň rámcově) dodržovány. Například na anatomii a fyziologii sem spadá 20 výukových hodin, na praxi celých 60 hodin (6 dní praxe ve fitness centru), na metodiku sportovního tréninku 20 hodin. Pokud se vám těchto hodin nedostává, opět je to pro vás varování. Před každým kurzem byste měli dostat rozpis předmětů a zkontrolovat si časovou dotaci. 

Za čtvrté: kurzy mají svoji tržní cenu

Bohužel i toto je součást vašeho rozhodovacího procesu. Velmi často nižší cena znamená i vyšší počet účastníků. V tomto bodě trochu odkryji karty. Tržní cena kurzů je 8 500 - 11 000 Kč. Všechno nad a pod tuto cenu se vám může jevit výhodné/nevýhodné nebo minimálně zavádějící "něčím". A bude se vám to jevit správně, protože nízké ceny kurzu musí být něčím vykoupeny - mohou to být "levní lektoři", "levné prostory", "levné výukové pomůcky" nebo "levné studijní materiály". 

Rentabilita kurzu instruktora fitness při kvalitním obsazení lektory a pestré lektorské skladbě, pronájmu poměrně levných prostor a celodenních pronájmů fitness center zhruba na 20 účastnících (to nám již lehce stírá individuálnost kurzu). I tak je dle mého průměrná cena 9 000 Kč poměrně nízká. Vezměte si, že tato cena včetně zkoušky odpovídá 56,25 Kč za jednu hodinu na kurzu. To je opravdu málo, když si to srovnáte s běžnou cenou práce (třeba i vaší). A to vám k tomu škola často nabídne občerstvení, celodenní zábavu, skripta a výukové materiály a hlavně zajímavé informace. Nad tímto je potřeba se zamyslet, pokud vybíráte levnou školu a právě proto levné kurzy "tak trochu smrdí" tím, že budou někde ochuzeny.

Za páté: zkouška má svoji formu

U většiny vzdělávacích zařízení má i závěrečná zkouška svoji formu skládající se hned ze tří prvků. Praktické zkoušky ve fitness centru, zpracování závěrečné odborné práce a její obhajoba a složení zkušebního testu. To vše před tříčlennou zkušební komisí se závěrečnou rekapitulací úspěšných a neúspěšných uchazečů. 

Co tímto chci říct a čeho chci dosáhnout? Již jsem to zde naznačil. Pokud chceme do budoucna udělat "něco" s kvalitou instruktorů v ČR, není cesta v tom směřovat náš "hněv" na ně, ale na ty, kteří jim tento "titul" propůjčili. Snažme se tedy podporovat kvalitní formy vzdělávání se všemi prvky, které by tento vzdělávací stupeň měl obsahovat. Jedině tak se budou oblasti fitness a trenérství posouvat dále. 

 

KOMENTÁŘE