2500,- Kč
Zkušený lektor
Zásobník cviků
Certifikát o účasti
Funkční a zdravé
dolní končetiny
garant: Mgr. Roman Koubík

Problematika zapojení svalů dolních končetin je problémem, se kterým se ve fitness setkáváme poměrně často i s ohledem na to, že představuje poměrně důležitou veličinu ve vztahu k zapojení hlavních svalových skupin u všech cviků. Tento seminář má být “osvětou” pro všechny trénující a trénované.

CO JE OBSAHEM

Náplní tohoto semináře je seznámení účastníků s komplexní problematikou dolních končetin. Podrobně bude rozebrána biomechanika jednotlivých segmentů dolní končetiny a vzájemná spolupráce těchto segmentů, která je nutná pro kvalitní funkční pohyb, a to nejen v silovém tréninku. Tyto vědomosti budou následně hned aplikovány prakticky jak v silových, tak i kompenzačních cvičeních. Zvláštní pozornost bude věnována také dřepu a jeho variacím.

Obsah semináře v bodech:

  • pokročilá biomechanika dolních končetin při statických i dynamických činnostech
  • nejčastější funkční a strukturální poruchy dolních končetin a jejich vliv (nejen) na trénink
  • technika základních pohybových vzorů důležitých pro trénink spodní poloviny těla
  • výhody a nevýhody tréninku končetin na strojích
  • “butt wink” a jeho komplexní rozbor

LEKTOREM DNE JE...

... Mgr. Roman Koubík, sportovní fyzioterapeut, absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se sám aktivně věnuje silovým sportům, výuce trenérů a fyzioterapetů a také publikační činnosti.

KOHO RÁDI UVIDÍME

Seminář se svým pojetím a obsahem řadí do seminářů s odborným zaměřením. Je vhodný pro absolventy trenérských a instruktorských kurzů, pro aktivní trenéry, kteří znají anatomické základy a chápou propojení teoretické roviny s praktickou částí. Stejně tak je seminář vhodný i pro studenty vysokých škol se sportovním zaměřením. Vítáni jsou ale i ti, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a nechybí jim základní anatomické znalosti, které jsou pro porozumění tématu nezbytné.

NEPŘEHLÉDNI

Místo konání: 

  • BRNO - CrossFit NewPark, Heršpická 6
  • PRAHA - Victory Fitness, Topolová 2963

Čas konání: 

  • BRNO - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza
  • PRAHA - 9.00-16.00 hod., během dne je obědová pauza

Kapacita: 15 osob

S sebou doporučujeme pohodlné oblečení, ve kterém se budete moci volně pohybovat/cvičit, indoorovou sportovní obuv, něco na psaní. Drobné občerstvení je možné zakoupit přímo na recepci fitness center.

DŮLEŽITÉ: Seminář bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 účastníků. Změna místa konání vyhrazena. Podrobné informace obdržíte e-mailem týden před konáním semináře. 

 

CO TĚ MŮŽE DÁLE ZAJÍMAT

Po absolvování tohoto semináře můžete pokračovat rozšířením vzdělání v dalších odborných seminářích, a to Bolavá záda či Kompenzační cvičení, vedené také Mgr. Romanem Koubíkem.

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Fotografie z již proběhlých kurzů najdete zde.

 

Rezervace do kurzu

Kurz nemá vypsán žádný termín.

Pokud máte zájem o tento kurz, napište nám pro předrezevaci na info@fitnessinstitut.cz.