13900,- Kč
Rekvalifikace s akreditací MŠMT
Odborníci z oblasti fitness
Skripta k učivu
Moderní fitness
Časová dotace 150 hodin
INSTRUKTOR FITNESS
KURZ AKREDITOVANÝ MŠMT
garant: Mgr. Jan Caha
11.5.2024
24.8.2024
21.9.2024

Nastartuj svoji kariéru jako INSTRUKTOR FITNESS. Nabízíme ti kurz s opravdovými odborníky, kde získáš mnoho moderních a praktických zkušeností a informací o trenérské činnosti, fitness a zdravém životním stylu. Využij získané znalosti a buď sám sobě trenérem, nebo nastartuj novou kariéru jako fitness trenér. Náš kurz klade velký důraz na praktické informace, zdraví klienta, odstranění dysbalancí a technicky správné provedení cviků. 

Co je cílem?

Ziskání metodických, praktických a pedagogických znalostí z oblasti sportovního tréninku, fyziologie, biochemie, anatomie, výživy, diagnostiky pohybového systému a zdravého životního stylu. A to vše tak, abys byl/a schopen/a využít tyto znalosti při tréninku svém nebo někoho jiného. 

Schopnost vytvářet a vést tréninkové jednotky se zaměřením na posilování a cvičení ve fitness centrech, včetně aerobního zatížení a sálových aktivit. Důraz na zdravotní stránku cvičení, účelnost a efektivnost pohybu. 

Rekvalifikační kurz a úhrada ÚŘADEM PRÁCE

Tento kurz je akreditován MŠMT a je REKVALIFIKAČNÍM KURZEM, o jeho úhradu můžeš tedy požádat svůj Pracovní úřad. Návod, jak na to, najdeš pod tímto odkazem

Co kurz obsahuje?

Kurz obsahuje teoretickou část, kde získáš znalosti z funkční anatomie, psychologie, pedagogiky, první pomoci, práva ve sportu a samostatného podnikání. Teoretická část kurzu má celkem 90 výukových hodin. 

V praktické části se kurz zaměřuje na diagnostiku pohybového aparátu, správné držení těla, sestavování cvičebních a dietních plánů, široký zásobník cviků a správnou techniku prováděných cviků. Praktická část má 60 výukových hodin. 

Fotografie z kurzu najdeš pod tímto odkazem. 

Nejčastěji kladené otázky

1. Mohu na kurzu chybět? 

Dle směrnic MŠMT můžeš na kurzu chybět až 20 % z kurzu, tedy celé 3 dny. Samozřejmě je nutno počítat s tím, že učivo daného dne neuslyšíš na vlastní uši a nedostane se k tobě v plném znění, nicméně i tak se snažíme, abys za pomoci skript a prezentací o mnoho nepřišel/a. Doporučujeme nechybět, ale právo 3denní absence během celého trvání kurzu máš. 

2. Co se stane, když neudělám závěrečnou zkoušku? 

Dle směrnic MŠMT máš možnost dvou oprav, a to jakékoliv části závěrečné zkoušky. Termíny opravných zkoušek se vypisují vždy až po řádném termínu zkoušek a procenta neúspěšných v prvním kole. Průměr neúspěchu u závěrečné zkoušky v prvním termínu je cca 20 % z frekventantů kurzu. Nicméně i zde platí, co vložím do studia (tedy včetně času na samostudium a aktivity v hodinách a během kurzu), to si i odnesu!

3. Co všechno je v ceně, kurzu? Jsou tam i vstupy do posilovny? 

Cena kurzu je konečná, není tedy potřeba nic připlácet, a to ani vstupy do posilovny. Zde máš vstup vždy v den konání praktické části kurzu zcela zdarma. V ceně kurzu je samotný vzdělávací program, skripta, deníčky, občerstvení na kurzech, vstupy do posilovny a samozřejmě čas našich skvělých lektorů. 

4. Jak probíhá závěrečná zkouška? 

Závěrečná zkouška má hned několik částí, chceme totiž, ať vše umíš a máš kvalitní fitnessové vzdělání. Máme tedy celkem 4 části: připouštěcí test z anatomie, praktickou závěrečnou zkoušku ve fitness centru formou osobního tréninku s klientem na předem zadané téma a zároveň zkoušku z techniky cvičení. Posledním bodem je závěrečný písemný test z celého učiva. Celým průběhem studia tě také provází zpracovávání závěrečné práce, kterou v den závěrečných zkoušek obhajuješ před dvou až tříčlennou komisí našich lektorů. 

5. Musím mít nějaké vstupní předpoklady? 

Vstupním předpokladem pro rekvalifikační kurzy v ČR je plnoletost a střední vzdělání, což znamená dovršené 2 roky střední školy nebo učiliště. 

6. Dáváte k dispozici prezentace z jednotlivých dnů kurzu? 

Snažíme se o to prostřednictvím v prvním dnu vytvořené facebookové skupiny. Ne vždy a ve všech případech různorodých přednášek je to realizované, nicméně se o to snažíme tak, jak nejlépe umíme. 

Jak kurz probíha?

Studium probíhá formou víkendových seminářů dle následujícího rozpisu. Kurz je rozdělen dle následujícího schématu: 

1.- 4. víkend - 20 hodin (sobota 10 h, neděle 10 h)
5. víkend - studijní volno
6.-7. víkend - 20 hodin (sobota 10 h, neděle 10 h) 
8. prodloužený víkend – 30 hodin (pátek 10 h, sobota 10 h, neděle 10 h)
9. víkend - studijní volno
10. víkend - závěrečné zkoušky (sobota nebo neděle) 

*10 vyučovacích hodin denně po 45 min.

K řádnému ukončení studia je potřebné splnit docházku, splnit připouštěcí anatomický test, projít praktickou zkoušku ve fitness centru (3 cviky ze zásobníku cviků a osobní trénink dle zadané kazuistiky), složit písemnou zkoušku formou testu o 40 otázkách. Časová dotace celého kurzu je 150 hodin.

Vyučování začíná vždy v 9.00 nebo 10.00 hod. a končí v 16-17.00 hod. (soboty i neděle).

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně skript, vstupů do fitness centra, občerstvení, závěrečné zkoušky i případné opravné zkoušky. 

Osnova kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

Anatomie (10 hodin), fyziologie (10 hodin), sportovní trénink (6 hodin), psychologie (4 hodiny), pedagogika (4 hodiny), první pomoc (4 hodiny), dopingová problematika (2 hodiny), výživa a doplňky stravy (8 hodin), právo a sport (2 hodiny), metodika sportovního tréninku (20 hodin).

PRAKTICKÁ ČÁST

Diagnostika pohybového systému (8 hodin), svalová nerovnováha a dysbalance (8 hodin), CORE systém (4 hodiny), zásobník silových cviků (30 hodin), vedení osobního tréninku (10 hodin), specifická silová cvičení, skladba tréninku a praxe ve vedení tréninkové jednotky.

Co získám? 

Ukončením tohoto kurzu získáš OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI, na jehož základě můžeš požádat o živnostenský list pro provozování "sportovních a tělovýchovných služeb". 

Velké množství informací a praktických zkušeností z oblasti trenérské činosti, fitness a zdravého životního stylu.

Jdete na kurz ve dvou? Napište si o slevu 1500 Kč pro každého z účastníků, a to na info@fitnessinstitut.cz

Kde probíhá výuka?

BRNO

Zahájení a teoretická část výuky probíhá v A-Sport hotelu, adresa: Vodova 108, Brno. Více o hotelu naleznete zde.

Praktické hodiny probíhají v CrossFit NewPark, adresa: Heršpická 6, Brno.

PRAHA

Zahájení a teoretická část výuky probíhá na  FTVS UK, José Mártího 31, Praha 6 

Praktické hodiny probíhají ve Victory Fitness, adresa: Topolová 2063/12, Praha 10.

ZLÍN

Zahájení a celá výuka bude probíhat ve fitness centru Vitasana, Jana Antonína Bati 5648.

 

Naši lektoři pro tento kurz:

  • Mgr. Jan Caha – poradce pro výživu, instruktor fitness, gl
  • MUDr. Alina Kulakovská - lékař, psychiatrička, FN Brno
  • MUDr. Daniela Lilling – fyzioterapeutka, FN Motol
  • Mgr. Ondřej Smolka, Ph.D. - pohybový terapeut
  • Bc. Andrea Urbánková - instruktorka sálových lekcí
  • PhDr. Jan Cacek, PhD. - děkan Fsps MU
  • Mgr. et Bc. Michal Beneš - absolovent FSPS MU, přednášející na PrF MU
  • Tomáš Ďuráň - pohybový specialista a osobní trenér
  • Lektoři praktických hodin: Bc. Šimon Bellovič, Mgr. Milan Vývoda, Bc. Dominika Girethová, Mgr. Tereza Vozárová
  • Lektoři praktických hodin: Mgr. Veronika Wisiorková, Mgr. Kateřina Vašíčková, Mgr. Radka Havlíčková, Mgr.  Jan Caha

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ

Fotografie z již proběhlých kurzů najdete zde.

Rezervace do kurzu

Datum Časová dotace Lokalita Cena  
11.5.2024 150 h CrossFit NewPark, Brno 13900,- Kč
24.8.2024 150 h CrossFit NewPark, Brno 13900,- Kč
21.9.2024 150 h Victory Fitness, Praha 13900,- Kč

Kontaktní údaje

Vyplňte pouze v případě, že chcete vystavit fakturu na firmu.

Platba
Vyplněním a odesláním své rezervace stvrzujete souhlas s použitím osobních údajů a se zasláním pokynů k platbě 25% zálohy nebo celé částky na Vámi udanou e-mailovou adresu. Platba je možná převodem nebo v hotovosti (po tel. domluvě).

Platba je splatná do 7 dní od odeslání přihlášky, při nezaplacení v řádném termínu se rezervace ruší. Po doručení platby obdržíte potvrzení o zařazení mezi účastníky kurzu. V případě platby zálohy se zbylá částka doplácí v první den kurzu.


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontakujte na info@fitnessinstitut.cz