Jan Caha
Mgr. Jan Caha
Instruktor fitness
Úspěšný závodník v naturální kulturistice
Specialista na sportovní a doplňkovou výživu
Šéfredaktor aktin.cz
CORE jako hlavní proměnná vašeho tréninku
Životní styl poslední let se vykazuje značnou částí dne, která je věnována neaktivitě, a to nejčastěji nevhodnému sezení. V praxi to znamená, že minimálně 8 hodin denně sedíte, čímž dosahujeme neaktivity hlubokého stabilizačního systému a jejímu oslabení. Nevěnujeme-li dostatečnou pozornost právě svému středu těla v pravidelných frekvencích, svaly automaticky ztrácí schopnost aktivace při každodenní činnosti. Dovolíme-li, aby k tomu došlo, budou jiné svaly přebírat jejich funkci, a to může vést ke svalové nerovnováze. Zde je zárodek špatného držení těla, svalových dysbalancí, bolestí rozvíjejících v běžných denních činnostech a dalších komplikací. Nemáme-li povědomí o základních funkcích těla a práce s nimi, nemáme dostatečně kvalitní základy pro další práci s tělem - tedy pro další trénink.
12.5.2017
Mgr. Jan Caha
sdílet článek

Životní styl poslední let se vykazuje značnou částí dne, která je věnována neaktivitě, a to nejčastěji nevhodnému sezení. V praxi to znamená, že minimálně 8 hodin denně sedíte, čímž dosahujeme neaktivity hlubokého stabilizačního systému a jejímu oslabení. Nevěnujeme-li dostatečnou pozornost právě svému středu těla v pravidelných frekvencích, svaly automaticky ztrácí schopnost aktivace při každodenní činnosti. Dovolíme-li, aby k tomu došlo, budou jiné svaly přebírat jejich funkci, a to může vést ke svalové nerovnováze.

Zde je zárodek špatného držení těla, svalových dysbalancí, bolestí rozvíjejících v běžných denních činnostech a dalších komplikací. Nemáme-li povědomí o základních funkcích těla a práce s nimi, nemáme dostatečně kvalitní základy pro další práci s tělem - tedy pro další trénink. Tato skripta Vám poskytnou kvalitní základy pro práci nejenom s vaším tělem, ale i s tělem vašich klientů. Je důležité postavit kvalitní tělesný pilíř, který můžete budovat s pocitem, že pro tělesné zdraví děláte maximum.

CORE nebo HSSP - co to vlastně znamená?

CORE = hluboký svalový stabilizační systém = HSS (také Hluboký stabilizační systém páteře = HSSP).

„Hluboký stabilizační systém trupu a páteře“ jsou svaly, které se podílejí na udržení trupu vůči gravitační síle Země ve vzpřímeném postavení a během všech aktivit při chůzi, běhu, stoji a sedu.

Funkcí hlubokého stabilizačního systému je přesné postavení hlavy, páteře a jejích kloubů a pánve vůči sobě. Koordinace těchto svalů umožňuje přesné nastavení a optimální tlak v kloubech mezi lebkou a prvními obratli, v průběhu páteře je tlak optimalizován ve skloubeních žeber vůči páteři, jednotlivých obratlů nad sebou v meziobratlových ploténkách, dále je koordinací svalů optimalizován tlak a postavení přechodu páteře a pánve a lopat kostí kyčelních vůči kosti křížové a kostrči. Aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému je automatická, a tím plní ochrannou funkci proti zátěži na strukturu trupu a páteře. Pokud dojde k poruše souhry těchto svalů, dojde ke svalové dysbalanci a následně k vertrogenním potížím (bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky, blokády jednotlivých úseků páteře…). Pokud jsou svaly hlubokého stabilizačního systému dysfunkční, funkci za ně přeberou svaly povrchové, které nedokážou přesné nastavení v jednotlivých kloubech páteře, vzniká zde svalové napětí, bolesti a blokády. Čím více práce přebírají povrchové dlouhé polysegmentální svaly, tím více ztrácí funkčnost hluboké svaly a vzniká tak začarovaný kruh.

Termín pro samotné označení celého souboru cvičení pro HSS vychází z anglického těla Core, což v překladu znamená JÁDRO. V přeneseném slova smyslu tak jádro lidského těla = střed těla:

 • základna pro pohyby horní i dolní části těla
 • zajišťuje aktivně správně a bezbolestné držení těla
 • správné (neutrální) postavení pánve a páteře
 • základ všech cviků
 • měl by být neustále aktivní
 • zaručí nejefektivnější zapojení vnějších svalů při posilování
 • důležitý pro každého člověka
 • špatná aktivace svalových skupin CORE má za následek nedostatečné až špatné zapojování svalových řetězců = svalové dysbalance

CORE trénink jako důležitá součást vaší "tréninkové" rutiny

Důraz na CORE by měl být součástí jak kompenzačního, rehabilitačního, tak celkového silového i kondičního cvičení u všech sportovců jak v amaterském, tak profesionálním odvětví, je nezbytný i pro širokou veřejnost, která žije sedavým stylem života a trpí bolestí zad, pomáhá rozvíjet sílu, stabilitu a pohyblivost, rozvoj dynamiky, rovnováhy. Efektivně pomáhá předejít:

 • bolestem zad, páteře
 • nosných kloubů
 • nepříjemnostem s menstruací
 • potíže s otěhotněním a následným porodem
 • zlepšuje sexuální život
 • zmírňuje potíže s udržením moči
 • zlepšuje stabilitu a koordinaci pohybů
 • zvyšuje fyzickou sílu a hlavně je základem pro normálně fungující zdravé lidské tělo
 • vhodný pro každého bez ohledu na věk, výkonnost, zaměstnání, tělesnou konstituci

Pro koho je CORE trénink určen?

Trénink hlubokého stabilizačního svalstva je důležitý pro každého jedince. Nezáleží na tom, zda před sebou máte klienta, který nikdy necvičil nebo naopak aktivního či profesionálního sportovce. Každý, kdo před Vámi kdy stane, by měl mít v rámci svého tréninku zařazen i CORE trénink, který je velmi důležitý pro jakýkoli sport, který vychází ze středu těla. Vždy je důležité vzít na zřetel zdravotní stav, fyzickou kondici, cíle Vašeho klienta (např. u sportovců je důležité vědět, které pohyby ve svém sportu uplatňují a na ty se zaměřit) a přizpůsobit sestavení CORE tréninku přímo pro něj s ohledem na zdravotní aspekty cvičení.

Chcete-li začlenit CORE trénink do skupinové lekce, je nezbytné zjistit, jak zdatní jsou Vaši klienti. Je nutné si ověřit jejich znalost neutrálního postavení, správné držení těla a dle diagnostiky jejich pohybových schopností zohlednit provedení cviků pro každého z nich (např. pokročilí jedinci mohou pracovat ve složitějších polohách, se zapojením pomůcek, kdežto začátečníci, kteří neví, jak správně stát či ležet, se budou učit právě tyto návyky a až si je osvojí, můžeme začlenit základní prvky cviků pro CORE).

Nikdy bychom neměli dovolit klientovi, aby cvičil dle sebe, vždy je důležité ho edukovat a naučit, jak správně držet jednotlivé pozice cviků - předejdeme tím špatným návykovým stereotypům a případně i zranění.

Na závěr snad jedno doporučení. CORE není "corem" jen tak pro nic za nic, drží celý náš postoj a podílí se na běžných denních činnostech. Myslete na to pokaždé, když jdete do fitness centra. Možná právě zde totiž budete hledat prostředek zlepšení svých výkonů. 

CORE trénink basic i advanced nabízíme také jako seminář. 

 

KOMENTÁŘE